All Posts By

Katarzyna Turowska

Rynek pracy

Umiejętność pracy w zespole

umiejętność pracy w zespole

Dobra współpraca – pomiędzy pracownikami, działami i linami biznesowymi firmy – w rosnącym stopniu określa efektywność organizacji, pomaga osiągać założone cele oraz realizować przyjętą strategię rozwoju. Istotna staje się również współpraca w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych, które bardzo często mają za zadanie opracowanie lub wdrożenie procesów biznesowych o kluczowym znaczeniu dla firmy. Nie powinno zatem zaskakiwać, że pracodawcy starają się rozwijać u zatrudnionych umiejętność pracy w zespole.

Czytaj więcej