Edukacja

Co to jest bezrobocie?

co to jest bezrobocie

Na pewno słyszeliście o bezrobociu. Jest to zjawisko, które może dotknąć każdego. Szczególnie osoby urodzone przed rokiem 1990 mogły boleśnie przekonać się co znaczy długotrwałe poszukiwanie pracy. Obecnie sytuacja na rynku pracy znacząco się poprawiła i osoby, które chcą podjąć pracę mają możliwość, aby to zrobić. Nie ma jednak pewności jak długo taka sytuacja się utrzyma. Tym bardziej, że koronawirus już dziś ma negatywny wpływ na rynek pracy. W artykule przedstawimy Wam, co to jest bezrobocie, jakie są jego rodzaje oraz skutki gospodarcze. Zapraszamy do lektury.

Co to jest bezrobocie – definicja

Najbardziej ogólna definicja bezrobocia mówi o tym, że jest ono zjawiskiem społecznym, które polega na tym, że jakaś część ludzi zdolnych do pracy, chcących ją podjąć nie może znaleźć zatrudnienia. Są także szersze definicje bezrobocia i osoby bezrobotnej. Bezrobotny to osoba niezatrudniona na etacie, nie prowadząca własnej działalności ani nie wykonująca innej odpłatnej pracy, która chce podjąć pracę. Międzynarodowa Organizacja Pracy posiada inną definicję bezrobotnego. Jest nim osoba w wieku między 15 a 74 lat i aktywnie poszukuje pracy. 

Co to jest stopa bezrobocia – definicja

W analizie bezrobocia często stosowanym pojęciem jest stopa bezrobocia. Jest to całkowita liczba bezrobotnych podzielona przez liczbą osób aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia może się różnić w zależności od przyjętej definicji i kryteriów prawnych.

Fazy bezrobocia

Bezrobocie to także zjawisko opisywane w psychologii. Psychologowie wyróżniają 5 faz bezrobocia:

 • faza 1 – obawa utraty pracy,
 • faza 2 – szok po utracie,
 • Oraz faza 3 – optymizm, nadzieja na poprawę sytuacji,
 • faza 4 – rezygnacja i pesymizm,
 • faza 5 – apatia, poczucie beznadziejności

Przyczyny bezrobocia

Bezrobocie to zjawisko mające wiele przyczyn. Za bezrobocie nie odpowiada jeden konkretny czynnik, a zbiór różnych uwarunkowań. Najczęstsze z nich to:

 • kryzysy gospodarcze – spadek popytu a co za tym idzie produkcji,
 • wysokie koszty pracy – zarówno płacowe jak i pozapłacowe,
 • niedopasowanie popytu i podaży – inaczej bezrobocie strukturalne,
 • restrykcyjne prawo pracy,
 • niedopasowanie geograficzne.

Czynniki wpływające na bezrobocie

Stopa bezrobocia może być wyższa także z powodów innych niż czysto ekonomiczne. Niektóre osoby mogą celowo „chcieć być bezrobotnymi”, bo czerpią z tego tytułu różnego rodzaju korzyści. Chodzi tu przede wszystkim o osoby „bezrobotne” chcące korzystać z pomocy społecznej, rent z tytułu niepełnosprawności i/lub jednocześnie pracujące na czarno.

Skutki bezrobocia

Bezrobocie to zjawisko, które niesie za sobą określone skutki. Skutków tych jest na tyle dużo, że zostały podzielone na 3 główne grupy.

Ekonomiczne skutki bezrobocia

– najważniejszym skutkiem bezrobocia jest marnotrawstwo zasobów – przy wysokim bezrobociu wytwarza się jedynie te produkty, które są konieczne. Utrzymujące się długotrwale bezrobocie to olbrzymie straty dla gospodarki. Niska produkcja, wolniejszy rozwój technologiczny a także niższe wpływy budżetowe to także pochodne bezrobocia.

Negatywne skutki bezrobocia

 • trudności materialne – w skrajnym przypadku wzrost ubóstwa,
 • spadek w hierarchii społecznej,
 • spadek samooceny,
 • bezdomność, alkoholizm,
 • potencjalny wzrost przestępczości.

Pozytywne skutki bezrobocia

Bezrobocie ma także o dziwo pozytywne skutki. Oczywiście bezrobocie w granicach normy, czyli 7-9%. Są to:

 • konkurencyjność na rynku pracy,
 • wzrost motywacji do kształcenia się, 
 • brak wzrostu inflacji,
 • wyższa efektywność związana z lepszą motywacją pracowników.

Jak zmniejszyć bezrobocie?

Z dużą dozą pewności można przyjąć, że mimo pewnych pozytywów bezrobocie jest złym zjawiskiem, dlatego próbuje się je zmniejszać. Najczęściej wykorzystywane instrumenty służące do zmniejszania bezrobocia to:

 • prace społeczne,
 • staże,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • studia podyplomowe,
 • dofinansowanie do założenia własnej firmy,
 • praktyki zawodowe.

Rodzaje bezrobocia

Bezrobocie można klasyfikować ze względu na różnego rodzaju czynniki.

Najpowszechniejsze rodzaje bezrobocia to:

 • bezrobocie ukryte,
 • bezrobocie strukturalne,
 • Poza nimi występuje:
 • bezrobocie sezonowe i frykcyjne

Bezrobocie w Polsce

W latach 90 bezrobocie w Polsce przekraczało 20%. Co 5 osoba była bez pracy. Skutki bezrobocia już znacie, więc nie będziemy się powtarzać. Obecnie bezrobocie wynosi około 6% co jest poziomem korzystnym dla gospodarki. Pracy jest dużo, ale trzeba spełnić określone wymagania, żeby ją dostać. Z jednej strony pracownicy nie obawiają się utraty pracy, ale z drugiej strony mają motywację do efektywnej pracy i rozwoju zawodowego.

Dlaczego kraje walczą z bezrobociem?

Najogólniej rzecz biorąc kraje walczą z bezrobociem, dlatego że ma ono znacznie więcej negatywnych skutków niż pozytywnych. Od psychologicznych, społecznych do ekonomicznych. Wysokie bezrobocie to niskie wpływy budżetowe, spadek popytu oraz koszty związane z utrzymaniem pomocy społecznej dla takich osób. Kraje z wysokim bezrobociem rozwijają się znacznie gorzej a przede wszystkim wolniej. Wysokie bezrobocie powoduje, że rośnie popyt na produkty nisko przetworzone a spada na zaawansowane technologicznie.

Co to jest bezrobocie – podsumowanie

Temat bezrobocia to temat rzeka. Dlatego tez artykuł był tak długi, chociaż pewnie niektórych zagadnień i tak nie udało nam się poruszyć. Mamy nadzieję, że w sposób przystępny wyjaśniliśmy, co to jest bezrobocie, jakie są jego rodzaje a także jakie skutki gospodarcze ma bezrobocie. Nikt nie chciałby stracić pracy, szczególnie w trudnych i niepewnych czasach, ale bezrobocie ma negatywne skutki zarówno dla pracownika jak i dla całej gospodarki. Podobał Wam się artykuł? Macie coś do dodania? Zachęcamy do dyskusji.

PS. jeśli interesuje Was jakieś zagadnienie ekonomiczne to napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście przeczytać.

Polecamy także inne nasze artykuły:

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Captcha loading...