Edukacja

Co to jest karencja ?

karencja

Kontynuujemy nasz cykl dotyczący rozwijania wiedzy ekonomicznej o wyjaśnianie istotnych pojęć. Dowiedzieliście się już czym jest saldo oraz karta debetowa. Tym razem będziecie mogli dowiedzieć się czym jest karencja. Co ciekawe termin karencji znany jest w wielu dyscyplinach naukowych – nie tylko w ekonomii i w finansach. Także zapraszamy do lektury.

Co to jest karencja?

Ogólna definicja karencji mówi o tym, że jest to odłożenie czegoś na późniejszy termin, wstrzymanie albo okres wyczekiwania. Teraz przejdziemy do uszczegółowienia tematu w zależności od dziedziny życia.

Karencja w spłacie kredytu

Finansowy Siłacz jako blog finansowy najchętniej porusza tematy dotyczące bankowości i finansów, dlatego na początek zaczniemy od karencji w spłacie kredytu.

Można ją rozumieć jako okres, w którym kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od kredytu, nie spłacając kapitału. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce w przypadku kredytu na budowę domu, jest to kredyt transzowy i do czasu uruchomienia całego kredytu nie spłaca się kapitału. Po zakończeniu okresu karencji (w tym przypadku w momencie uruchomienia całego kredytu) kredytobiorca rozpoczyna spłatę pełnych rat kapitałowo-odsetkowych.

Karencja w ubezpieczeniach – karencja umowna

Termin karencji umownej jest ściśle związany z branżą ubezpieczeniową. Jej dokładne znaczenie to okres, kiedy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej (a więc w praktyce nie płaci odszkodowania), w związku z wystąpieniem zdarzeń, od których ubezpieczony się ubezpieczył. W zależności od ubezpieczyciela okres karencji może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy – w zależności od konkretnego ryzyka. Celem funkcjonowania takiej karencji jest minimalizowanie wyłudzania odszkodowań z tytułu zdarzenia, które mogło mieć miejsce przed podpisaniem polisy. Bardzo dobrym przykładem są tutaj różnego rodzaju polisy na życie zawierające bonusy związane na przykład z urodzeniem dziecka. Przeważnie w takim przypadku karencja wynosi rok, aby wykluczyć sytuacje, w których ubezpieczają się ludzie już spodziewający się dziecka, tylko po to, aby uzyskać świadczenie. Można powiedzieć, że w okresie karencji ochrona ubezpieczeniowa nie występuje.

Karencja ustawowa

Mówiąc o różnego rodzaju karencjach nie można pominąć karencji ustawowej. Jest ona szczegółowo określona w artykule 833 Kodeksu cywilnego. Tutaj dokładne brzmienie definicji – „Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.”

Karencja w sporcie

Jest to termin, z którym można się także spotkać w przypadku sportu. Określana jest jako czas, w którym zawodnik po odejściu z jednej organizacji sportowej nie może reprezentować drugiej. Często z karencją mamy do czynienia w przypadku zmiany obywatelstwa, wtedy np. przez 2 lata nie można reprezentować barw nowego kraju.

Czym jest karencja – podsumowanie

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu wiecie już co to jest karencja. Będziecie już także mieli świadomość, że karencja ze względu na branżę może mieć odmienne znaczenie. Wyjaśniliśmy Wam także, jaki wpływ na życie ma znajomość pewnych definicji na podstawie podpisywania polis ubezpieczeniowych.

Zachęcamy także do przeczytania innych tekstów z bloga 😊

Chcielibyście zarabiać więcej? O tym jak negocjować podwyżkę dowiesz się z naszego artykułu.

Aby zarabiać więcej można także przejść z umowy o pracę na B2B – o tym, ile możesz zyskać dowiesz z innego naszego artykułu.

Ile pieniędzy potrzeba do godnego życia? O tym przekonasz się czytając artykuł – Ile kosztuje życie w Polsce?

Co to jest prolongata i czemu jest często mylona z karencją?

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Captcha loading...