Edukacja

Co to jest łapówka?

co to jest łapówka

Na pewno wiele razy słyszeliście o tym, że w kraju wybuchła jakaś afera związana z wręczeniem lub próbą wręczenia komuś łapówki. Dziś w krótkim, ale merytorycznym tekście postaramy się wyjaśnić co to jest łapówka a także co może grozić za jej przyjęcie i wręczenie. Jak sami już możecie zauważyć łapówka jest czynem, który naraża na odpowiedzialność obie strony tego procederu. Jeśli chcecie przekonać się dokładnej czym jest łapówka to zapraszamy do lektury.

Co to jest łapówka? Pojęcie korupcji.

Termin łapówka jest ściśle powiązany z korupcją, która oznacza demoralizację, zepsucie i przekupstwo. Danie łapówki ma na celu uzyskanie korzyści w niezgodny z prawem sposób. Co do zasady korupcja związana jest z nadużywaniem władzy (często urzędu publicznego) w celu osiągnięcia osobistych korzyści.

Formy korupcji

Korupcja może przyjmować następujące formy:

  • opisane tutaj szerzej łapówki,
  • nepotyzm – faworyzowanie rodziny przy obsadzaniu stanowisk,
  • defraudacja – o tym co to jest defraudacja pisaliśmy we wcześniejszym artykule,
  • wymuszenie – próba osiągnięcia celu przy użyciu groźby lub przemocy,
  • oszustwo – celowe wprowadzenie w błąd,

Czym jest dawanie łapówki?

Dawanie łapówki to przekupstwo polegające na oferowaniu lub przekazywaniu korzyści materialnych (pieniądze, prezenty) w zamian za korzystną decyzję decydenta. Taką korzystną decyzją może być decyzja administracyjna, przyjęcie do pracy, wyznaczenie terminu operacji czy brak wystawienia mandatu.

Co grozi za dawanie łapówki?

Człowiek, który oferuje łapówkę odpowiada za przekupstwo czynne. Natomiast w sytuacji, kiedy dany urzędnik prosi o łapówkę lub ją przyjmuje to odpowiada za łapówkę bierną. Za przekazywanie łapówek grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Czynności korupcyjne mogą być także karane odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną.

Jak odmówić przyjęcia łapówki?

Często bywa tak, że majętne osoby starają się wykorzystać trudną sytuację finansową lub życiową i proponują znaczącą sumę pieniędzy w zamian za pewną przysługę. Dlatego czasem może być trudno odmówić przyjęcia łapówki. Warto jednak wiedzieć, że jej przyjęcie jest niezgodne z prawem. Dobrze wtedy dać do zrozumienia oferującemu korzyść, że to co robi jest nielegalne. W przypadku takich propozycji można także spróbować zerwać wszystkie kontakty z tego typu osobą.

Co to jest łapówka – podsumowanie

Patrząc idealistycznie można stwierdzić, że łapówki są przeszkodą w demokracji i praworządności. Uszczuplają przychody kraju i zmniejszają możliwość jego rozwoju. Powodują także coraz większe rozwarstwianie się społeczeństwa. Bogaci mogą się dalej bogacić i stanowić prawo według własnych potrzeb. Natomiast w ujęciu czysto ludzkim łapówki są zwyczajnie nieuczciwe. Dzielą społeczeństwo na bogatych, którzy czują, że mogą wszystko i biednych, którzy biedni pozostaną. W artykule opisaliśmy co to jest łapówka i dlaczego jest zła. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zapraszamy do dyskusji.

PS. jeśli interesuje Was jakieś zagadnienie ekonomiczne to napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście przeczytać.


Polecamy także inne nasze artykuły:

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Captcha loading...