Edukacja

Co to jest PKB?

co to jest pbk

Kontynuujemy nasz cykl, w którym opisujemy podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i finansów. Tym razem kolej na PKB. Opiszemy co to jest PKB, jakie są metody obliczania PKB a także wskażemy wady tego miernika gospodarczego. Postaramy się także na przykładach wskazać, dlaczego wzrost PKB jest ważniejszy niż niektórym mogłoby się wydawać. Mimo tego, że artykuł w dużej mierze będzie teoretyczny to nie zniechęcajcie się. Teoria w połączeniu z praktyką tworzą mieszankę wybuchową. Odrobina teorii jeszcze nikomu nie zaszkodziła a w tym przypadku ułatwi zrozumienie otaczającego nas świata.

Co to jest PKB – definicja

PKB to skrót od produkt krajowy brutto. Z angielskiego gross domestic product – dlatego często można się spotkać także ze skrótem GDP. PKB to podstawowy miernik gospodarczy. Obejmuje on efekty pracy obywateli danego kraju. PKB to suma wartości dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju w danym okresie czasu – najczęściej w ciągu roku. PKB służy do określania wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek PKB oznacza wzrost gospodarczy lub kryzys. Podczas obliczania PKB kluczowy jest czynnik geograficzny. Nie ma znaczenie pochodzenie kapitału, ważne gdzie produkcja ma miejsce.

Metody obliczania PKB

PKB może być obliczane różnymi metodami. W literaturze można znaleźć 3 główne metody obliczania PKB.

Metoda wydatkowa – PKB równa się wydatkom wszystkich nabywców w danym kraju w ciągu roku.

PKB = konsumpcja + inwestycje + zmiana zapasów + wydatki rządow

Metoda dochodowa – PKB równa się sumie dochodów właścicieli czynników produkcji.

PKB = dochody z pracy + dochody państwa + dochody kapitałowe + amortyzacja

Metoda produkcyjna – jest to suma wartości dodanej wytworzonej w danym roku przez wszystkich producentów w danym kraju.

PKB = produkcja kraju – koszt wytworzenia

Co to jest nominalny PKB

Obliczany jest według aktualnej wartości pieniądza.

Co to jest realny PKB

PKB to jest obliczane przy uwzględnieniu inflacji. Dzieli się wtedy realny PKB przez indeks cen.

Dlaczego PKB jest krytykowane? Wady PKB

PKB idealnie oddaje wielkość gospodarki. Ma jednak problem z opisaniem zamożności społeczeństwa. Chiny mają bardzo duże PKB, ale żyje się tam dość skromnie. Wielu Chińczyków żyje poniżej granicy ubóstwa. Warto więc podzielić PKB przez liczbę mieszkańców wtedy mamy PKB per capita, ale ten wskaźnik także bywa krytykowany.

Wady PKB i PKB per capita to:
 • brak uwzględnienia szarej strefy,
 • brak uwzględnienia wartości wolnego czasu,
 • brak uwzględnienia wartości wytworzonej bezpłatnie,
 • brak uwzględnienia kosztów społecznych – np. zanieczyszczenie,
 • nie pokazuje jakości dóbr,
 • nie uwzględnia transferu zysków za granicę,
 • PKB uwzględnia zbrojenia, które nie mają bezpośredniego wpływu na dobrobyt obywateli,
 • nie uwzględnia różnicy cen w poszczególnych krajach,
 • wlicza produkcję antydóbr,
 • nie pokazuje zróżnicowania dochodów w społeczeństwie,

Dlaczego wzrost PKB jest ważny

Wzrost PKB to miara rozwoju kraju. Rosnące PKB oznacza, że w danym kraju rośnie produkcja. Wzrost produkcji to także powstawanie nowych miejsc pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że nikt nie chce produkować czegoś co przynosi straty to można powiedzieć, że wzrost PKB oznacza także wzrost bogactwa. Z punktu widzenia jednostki wzrost PKB to większa szansa na znalezienie pracy i łatwiejszy dostęp do towarów. Z punktu widzenia całego kraju wzrost PKB to wyższe wpływy budżetowe, a więc możliwość rozbudowy infrastruktury i poprawy jakości życia obywateli. 

Co to jest PKB – podsumowanie

Po lekturze artykułu wiecie już, co to jest PKB. Potraficie wskazać metody obliczania PKB a także macie podstawową wiedzę na temat znaczenia tego miernika. PKB nie jest idealnym miernikiem rozwoju gospodarczego, posiada liczne wady. Ale niestety chyba trudno wskazać lepszy 😊 Są pewne wskaźniki stricte związane z PKB na przykład PKB per capita. Tutaj liczni ekonomiści dyskutują co jest ważniejsze, ale punktem wyjścia jest PKB. Czy Waszym zdaniem ważniejsze jest PKB czy PKB per capita? Zachęcamy do dyskusji.

PS. jeśli interesuje Was jakieś zagadnienie ekonomiczne to napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście przeczytać.

Polecamy także inne nasze artykuły:

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Captcha loading...