Edukacja

Co to jest wzrost gospodarczy?

co to jest wzrost gospodarczy

Rozwój jest nieodłączną częścią życia. Ktoś kto się nie rozwija tak naprawdę się cofa, gdyż wyprzedzają go inni. Rozwój można analizować w różnych kontekstach. Rozwój zawodowy, rozwój osobisty a także rozwój całego kraju. Myśląc o rozwoju kraju najczęściej ma się na myśli wzrost gospodarczy. W dzisiejszym artykule opiszemy co to jest wzrost gospodarczy, jakie są bariery wzrostu gospodarczego oraz jakie są główne czynniki wzrostu gospodarczego. Mimo tego, że temat jest dosyć teoretyczny to wydaje się ciekawy i ma spore przełożenie na codzienne życie.

Co to jest wzrost gospodarczy – definicja

Wzrost gospodarczy można określić jako powiększenie zdolności społeczeństwa do produkcji dóbr i usług. Jest to dość ogólne stwierdzenie i w wielu książkach można znaleźć bardziej szczegółowe definicje, ale sprowadzają się do zwiększonej produkcji. Teoria ekonomii wykorzystuje pojęcie wzrostu gospodarczego do wskazania zmian ilościowych w gospodarce. Zmiany jakościowe to rozwój gospodarczy. Różnice pomiędzy rozwojem gospodarczym a wzrostem gospodarczym wskazał jako pierwszy Joseph Alois Schumpeter.

Jakie są źródła wzrostu gospodarczego?

Najważniejsze źródła wzrostu gospodarczego w krótkim okresie to popyt konsumpcyjny i inwestycyjny – zarówno krajowy jak i zagraniczny. W długim okresie źródłem wzrostu gospodarczego jest podaż czynników produkcji.

Mierniki wzrostu gospodarczego

Wzrost gospodarczy może być mierzony następującymi miernikami:

 • produkt krajowy brutto,
 • produkt narodowy brutto,
 • PKB per capita.

Co ciekawe PKB może rosnąć nawet przy spadku wolumenu produkcji, dzieje się to w sytuacji wzrostu cen. Z kolei wzrost produkcji a spadek cen może doprowadzić do tak zwanego wzrostu zubożającego.

Czynniki wzrostu gospodarczego

Wzrost gospodarczy jest możliwy dzięki 4 czynnikom. Są to czynniki wymieniane przez zwolenników ekonomii neoklasycznej.

 • praca – zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym,
 • zasoby naturalne,
 • kapitał – rzeczowy, finansowy i ludzki,
 • technologia.

Każdy z tych czynników może mieć inny wpływ na wzrost gospodarczy. Duża liczba ludności pozwoli produkować dużo dóbr, ale bez odpowiedniej technologii i kapitału będzie to najczęściej prosta produkcja o niewielkiej wartości dodanej. Z drugiej strony nawet małe kraje mogą „dużo” wyprodukować dysponując odpowiednią technologią i kapitałem.

Bariery wzrostu gospodarczego

W zależności od osiągniętego już stopnia rozwoju kraju, ukształtowania geograficznego, powierzchni, gęstości zaludnienia, zasobów naturalnych itd. różne kraje napotykają pewne bariery dalszego wzrostu gospodarczego. Wyodrębnić można 4 najpopularniejsze. Są to:

 • bariery polityczno-ekonomiczne – wśród których można wyróżnić, barierę ustrojową, barierę instytucjonalną i brak stabilizacji wewnętrznej,
 • bariery społeczno-ekonomiczne – wśród których można wyróżnić, barierę demograficzną, infrastruktury społecznej i barierę konsumpcji.

Dlaczego wzrost gospodarczy jest ważny?

O tym, że wzrost gospodarczy jest ważny nie ma co dyskutować. Podstawowe korzyści ze wzrostu gospodarczego to podniesienie standardu życia. Co ciekawe sam wzrost PKB nie musi oznaczać podniesienie poziomu życia obywateli. O tym decyduje szereg innych czynników. Aczkolwiek sam wzrost PKB to większe wpływy budżetowe i realna szansa na redystrybucję tych wpływów choćby przez wzrost poziomu usług publicznych.

Co to jest wzrost gospodarczy – podsumowanie

Mamy nadzieję, że udało nam się w miarę przystępny sposób przedstawić co to jest wzrost gospodarczy i najważniejsze zagadnienia z nim związane. Wskazaliśmy także korzyści związane ze wzrostem gospodarczym. Czy Waszym zdaniem wzrost gospodarczy jest dobrym miernikiem jakości życia? Czy warto skupić się na rozwoju kraju jako całości, czy może poszczególnych jego regionów? A może jedno jest z drugim ściśle związane? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Zachęcamy do dyskusji.

PS. jeśli interesuje Was jakieś zagadnienie ekonomiczne to napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście przeczytać.
Polecamy także inne nasze artykuły:

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Captcha loading...