Edukacja

Comarch ERP XT – apka do fakturowania i
księgowości z faktoringiem i windykacją

Zatory płatnicze, będące efektem wydłużonych terminów płatności czy nierzetelnych kontrahentów, utrudniają dzisiaj prowadzenie biznesu przedsiębiorcom. Najskuteczniejszym remedium na zachowanie płynności finansowej to faktoring i windykacja. Zobacz, jak prowadzić faktoring i windykację z poziomu jednego programu Comarch ERP XT.

Comarch ERP XT to nowoczesna aplikacja, zaprojektowana specjalnie z myślą o małych firmach. Umożliwia nie tylko wystawianie faktur i prowadzenie księgowości, ale także zarządzanie wieloma procesami w firmie (między innymi zarządzanie magazynem), czy prowadzenie faktoringu i windykacji z poziomu programu. To jedna z pierwszych na rynku aplikacji, która zapewnia bezpośredni dostęp do usług finansowych. Można je zainicjować jednym kliknięciem na platformie Apfino, a obowiązkową weryfikację i uruchomienie konta można przeprowadzić online. Po ich uruchomieniu dostajemy dostęp do takich usług, jak faktoring czy windykacja.

Apfino to platforma, która daje dostęp firmom do szerokiego spektrum usług finansowych. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą zarządzać finansami firmy z poziomu jednego programu. Przed skorzystaniem po raz pierwszy z usług faktoringu czy windykacji, warto wpierw zrobić rozeznanie. Tym bardziej że rejestracja i dostęp do platformy jest całkowicie darmowy. Płatne są tylko konkretne usługi.

Faktoring i windykacja z poziomu jednego programu – korzyści!

Możliwość prowadzenia faktoringu i windykacji z poziomu jednego programu do zarządzania firmą to duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Comarch ERP XT w tym zakresie zapewnia szereg korzyści:

 • Oszczędność pieniędzy – dzięki możliwości korzystania z wielu usług z poziomu jednego programu, nie trzeba dokupywać dodatkowych rozszerzeń.
 • Oszczędność czasu – nie trzeba się logować do kilku aplikacji, wszystko można przeprowadzić z poziomu jednej.
 • Bezpłatny dostęp 24/7 do szerokiej palety usług finansowych – nie ma potrzeby korzystania z faktoringu i windykacji u zewnętrznych partnerów, teraz te usługi dostępne są bezpośrednio z poziomu jednego programu, bez pośredników.
 • Szybkość działania – wypełnienie wniosku o faktoring jest w pełni zautomatyzowane, dane pobierane są z systemu ERP.
 • Użyteczność – program jest intuicyjny w obsłudze, poradzi sobie z nim każdy przedsiębiorca, nawet bez specjalnej wiedzy informatycznej czy ekonomicznej.
 • Ekologia/Ochrona planety – usługi realizowane są na podstawie dokumentów cyfrowych będących w zasobach systemu Comarch ERP, stąd odpada dokumentacja papierowa.
 • Monitoring procesu – możliwość śledzenia statusu każdego wniosku, użytkownicy na bieżąco są informowani o przebiegu postępowania.
 • Ochrona danych – dzięki specjalnym zabezpieczeniom, przedsiębiorcy nie muszą się martwić o utratę danych firmowych (własnych i klientów) czy włamanie do systemu.

Faktoring – nie czekaj na środki!

W dobie wydłużonych terminów płatności (nawet 90 czy 120 dni), które powoli zaczynają dominować na rynku, faktoring to najskuteczniejszy sposób na skrócenie czasu oczekiwania na środki za sprzedane produkty czy usługi. Dzięki tej usłudze, którą teraz można uruchomić na platformie, środki z tytułu wystawionych faktur można otrzymać niemal natychmiast. To sprawia, że firma może zachować płynność finansową, mimo postawy partnerów. To w wielu sytuacjach ogromna zaleta, czasem nawet krótka zwłoka w płatności potrafi skutecznie utrudnić prowadzenie bieżące biznesu.

Faktoring, choć umowa faktoringowa jest umową nienazwaną i nie ma przepisów, które by ją regulowały, to podlega przepisom kodeksu cywilnego, szczególnie przepis art. 509:

 • Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
 • Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Faktoring w prawie międzynarodowym  reguluje konwencja UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym z dnia 28.05.1998 roku (tzw. konwencja ottawska).

Faktoring polega na wykupie przez firmę factoringową (faktora) od firmy (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów czy usług. Uczestnikami faktoringu są trzy podmioty:

 • Przedsiębiorca wykonujący usługę lub dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę (faktorant),
 • Firma faktoringowa (faktor) nabywająca wierzytelność i wypłacająca należność za fakturę faktorantowi (minus prowizja faktora), tutaj faktorem jest Comarch Finance Connect, firma prowadząca tego rodzaju działalność.
 • Klient – kontrahent (inaczej dłużnik), który jest zobowiązany opłacić fakturę w terminie na konto faktora.

W praktyce mamy kilka rodzajów faktoringu:

 • Faktoring wierzytelnościowy (zakupowy i sprzedażowy)– przedsiębiorca przekazuje faktury faktorowi, który przelewa na konto swojego klienta 80-90% jej wartości. Faktor nabywa wierzytelność, natomiast kontrahent musi ją uregulować.
 • Faktoring dłużny (odwrócony) – przedsiębiorca zaciąga dług w firmie faktoringowej, który w określonym czasie musi uregulować.

Rodzaje faktoringu z uwagi na rozmiar ryzyka:

 • Faktoring niepełny– faktor nie przejmuje na siebie ryzyka braku zapłaty.
 • Faktoring pełny– faktor przejmuje na siebie ryzyko braku zapłaty.
 • Faktoring mieszany– jest kompilacją dwóch wymienionych powyżej usług.

Faktoring ze względu na moment otrzymania należności:

 • Faktoring dyskontowy– wierzytelność jest przejmowana przez faktora w chwili zawarcia umowy factoringowej.
 • Faktoring zaliczkowy– przedsiębiorca otrzymuje od faktora zaliczkę z tytułu wierzytelności.
 • Faktoring wymagalnościowy– faktor przekazuje przedsiębiorcy zapłatę za fakturę dopiero wtedy, kiedy kontrahent opłaci ją faktorowi.

Windykacja – zrób to sam!

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że obecnie zaległości przedsiębiorców wobec innych firm sięgają już 11,5 mld zł. Największe zaległości firmy mają wobec instytucji finansowych. Dalej są firmy telekomunikacyjne, budowlane, energetyczne i transportowe. I choć jakaś część tych zaległości jest pokłosiem pandemii COVID-19, a właściwie ograniczeń sektorowych, to i tak skala zatorów płatniczych jest ogromna. Niewywiązujący się z płatności kontrahenci to zmora przedsiębiorców. To nie tylko strata czasu związana z szukaniem skutecznego windykatora, formalnościami i całą tą resztą organizacyjną, ale także strata pieniędzy – firmy windykacyjne pobierają wysokie prowizje. Możliwość samodzielnego windykowania wierzytelności to spore udogodnienie, szczególnie że z tej usługi przedsiębiorcy mogą skorzystać z poziomu jednego programu – Comarch ERP XT. Wystarczy aktywować usługi finansowe w systemie i można już z pomocą platformy Apfino windykować należności. Co istotne, samo zlecenie jest bezpłatne, a operacja trwa kilka minut. 

Podsumowanie

Faktoring staje się coraz popularniejszy, także wśród małych firm. Możliwość prowadzenia faktoringu i windykacji należności z poziomu jednego programu do zarządzania firmą – Comarch ERP XT – zapewne sprawi, że tymi usługami zainteresuje się jeszcze więcej przedsiębiorców. A naprawdę warto, zamiast czekać długie tygodnie na środki, dzięki faktoringowi można je mieć niemal natychmiast na koncie. A czas, który musielibyśmy zmarnować na kontakty z zewnętrzną firmą factoringową czy windykacyjną, możemy przeznaczyć na rozwój firmy.

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Captcha loading...