Rynek pracy

Jak poinformować o odejściu z pracy

Paula Rejmer - jak poinformować o odejściu z pracy

W momencie otrzymania atrakcyjnej oferty zatrudnienia po wymagającym i angażującym procesie rekrutacyjnym, zyskujemy poczucie sukcesu. Jednak bez względu na powód, dla którego zmieniamy pracę, przyjęcie oferty jest równoznaczne z koniecznością poinformowania obecnego pracodawcy o planach odejścia. W wielu przypadkach rozmowa z szefem wydaje się równie trudna i stresująca, co spotkanie z potencjalnym pracodawcą na ostatnim etapie rekrutacji. Jak poinformować o odejściu i zostawić po sobie dobre wrażenie?

Decyzja o zmianie pracy i opuszczeniu dotychczasowego pracodawcy – zwłaszcza, gdy współpraca była udana i długotrwała – nigdy nie jest łatwa i zawsze wiąże się z wątpliwościami i stresem. Ważne, aby każda ze stron czuła się komfortowo, zrozumiała perspektywę rozmówcy i rozstała się w przyjaznej atmosferze. Dlatego też odchodzący pracownik musi być świadomy, że rozmowa z obecnym pracodawcą jest równie istotna, co rozmowa rekrutacyjna. Sposób, w jaki pożegnamy się z firmą może zaważyć na naszej opinii, a powiedzenie, że nie należy palić za sobą mostów, znajduje idealne przełożenie na życie zawodowe.

Stojąc przed wyzwaniem przeprowadzenia z szefem poważnej i potencjalnie nieprzyjemnej rozmowy, bardzo często pojawiają się wątpliwości. Kiedy i w jaki sposób oznajmić swoje plany? Czy zostanie to odebrane negatywnie? Czy szef przyjmie to ze spokojem i zrozumieniem, czy raczej pojawi się złość i rozczarowanie? Oczywiście nie można przewidzieć wszystkich możliwości, natomiast warto przygotować się do kolejnego kroku w karierze.

Kiedy i jak?

Rozmowę z bezpośrednim przełożonym warto zaplanować zaraz po przyjęciu oferty i podpisaniu listu intencyjnego z nową firmą. Nie należy zwlekać z odbyciem tego spotkania, ale też warto zostawić sobie odrobinę czasu na przemyślenie tego, co chcielibyśmy powiedzieć – powody odejścia, informacje o poczynionych planach zawodowych czy elementy, za które chcielibyśmy podziękować. Bardzo istotne jest umówienie się na rozmowę w czasie dogodnym dla szefa, kiedy będzie mógł nam poświęcić swoją uwagę. Odradzam łapanie go w przerwie pomiędzy innymi zobowiązaniami, kiedy może być zestresowany i rozkojarzony. Warto pamiętać, że to właśnie bezpośredni przełożony powinien dowiedzieć się o decyzji jako pierwszy, szczególnie gdy współpraca dobrze się układała.

Ważna, ale to tylko rozmowa

Rozmowa o odejściu jest stresująca, ponieważ trudno przewidzieć reakcję przełożonego na przekazane wieści. Może być niezręcznie, lecz przełożony z pewnością jest doświadczonym profesjonalistą i w przeszłości znalazł się już w takiej sytuacji. Stąd też prawdopodobieństwo, że decyzję o odejściu potraktuje osobiście i zareaguje na nią emocjonalnie jest stosunkowo niewielkie.

Na wieść o odejściu pracownika, menedżerowie zazwyczaj pytają o powody takiej decyzji, ale też o dalsze plany zawodowe. Należy się spodziewać, że takie pytania padną i zastanowić, w jaki sposób na nie odpowiedzieć. Lepiej też zapewnić przełożonego, że do odejścia skłoniła nas atrakcyjność oferty lub imponujący zakres obowiązków, niż koncentrować się na swoim niezadowoleniu i frustracjach związanych z pracą na dotychczasowym stanowisku. Oczywiście jeśli na podjętą decyzję miały wpływ pewne uchybienia po stronie pracodawcy – jak chociażby brak możliwości rozwoju czy jasno określonych kryteriów awansu, niesatysfakcjonujące warunki zatrudnienia lub złe relacje ze współpracownikami – warto o tym wspomnieć podczas rozmowy końcowej z przedstawicielem działu HR. Spotkanie z przełożonym powinno być wyłącznie okazją do poinformowania o planowanym opuszczeniu firmy i podziękowania za współpracę. Jeśli przełożony zapyta o zawodowe plany, to oczywiście można zdradzić trochę informacji o kolejnej roli i firmie, lecz decyzja i zakres przekazanej wiedzy jest kwestią indywidualną.

Kolejnym krokiem powinno być wspólne poinformowanie zespołu o odejściu i jego powodach. Jest to oznaka szacunku dla współpracowników, szansa na oswojenie się ze zmianami, ale też zapobiegnięcie plotkom i sytuacji, w której członkowie zespołu dowiadują się o odejściu kolegi od osób trzecich.

Co dalej?

Ważne jest, aby kończąc współpracę z pracodawcą, zapewnić wysoką jakość pracy aż do ostatniego dnia. W zależności od długości okresu wypowiedzenia i zakresu obowiązków, warto zadbać o zamknięcie swoich projektów, realizację wyznaczonych celów oraz uporządkowanie danych lub dokumentów, które zostaną przekazane następcy. Warto również skontaktować się z klientami i zewnętrznymi partnerami, aby poinformować ich o odejściu, a także zapewnić o ciągłości współpracy z firmą i przekazać dane kontaktowe do osoby, która tymczasowo lub na stałe przejmie odpowiedzialność za dany obszar biznesu.

Oczekując na podjęcie nowych wyzwań w innej firmie, czasem trudno skoncentrować się na wykonywaniu dotychczasowych obowiązków. Jednak zaangażowanie w pracę na rzecz obecnego pracodawcy jest konieczne. Pełna koncentracja i wysoka jakość pracy aż do ostatniego dnia w firmie przynosi szacunek kolegów, ale też sprawia, że odchodzący pracownik jest dobrze zapamiętany. Warto przy tym pamiętać, że świat jest mały, zwłaszcza w obrębie jednej branży lub regionu i warto zadbać o zachowanie możliwie jak najlepszych relacji z byłymi pracodawcami.

Relacje z byłymi współpracownikami są ważne

Zakończenie jednej współpracy i oczekiwanie na podjęcie nowych wyzwań wymaga wiele uwagi, ale w tym wymagającym okresie warto poświęcić czas dotychczasowym kolegom i należycie się z nimi pożegnać. Istotne jest również utrzymywanie kontaktu już po zakończeniu pracy w firmie. Nigdy nie wiadomo, czy w przyszłości zawodowe drogi znowu się nie zejdą. Utrzymywanie pozytywnych relacji z przełożonym i kolegami z poprzedniej pracy jest bardzo ważne, zwłaszcza gdy rozstanie z firmą przebiegło w przyjaznej atmosferze.

Każdy w końcu zmieni pracę i nie należy postrzegać tego kroku przez pryzmat stresu, oczekując gniewu i niezrozumienia przełożonego. Kiedy przyjdzie czas na podjęcie takiej decyzji, należy dołożyć wszelkich starań, aby nie ucierpiał na tym zespół oraz firma, które opuszczasz. Umiejętne odejście z firmy zagwarantuje nie tylko zachowanie dobrej reputacji, ale również otworzy możliwość współpracy na innym polu zawodowym.

Zapraszamy do zapoznania się również z:

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Jakub
    19 kwietnia, 2019 at 3:50 pm

    Gdyby wszyscy pracodawcy dobrze znosili takie rozmowy świat wyglądałby zdecydowanie lepiej 😉

Leave a Reply

Captcha loading...