Rynek pracy

Kobiety na rynku pracy

kobieta-na-rynku-pracy

Finansowy Siłacz oraz Hays Poland przygotują dla Was serię artykułów dotyczących branży HR, a uściślając rynku pracy. Dzisiejszy wpis pokaże jak wygląda sytuacja kobiety na rynku pracy. Przedstawione zostaną przeciwności z jakimi się muszą mierzyć kobiety, narzędzia pomocy oraz przykłady wspierania rozwoju każdej kobiety na rynku pracy.

(NIE)RÓWNE SZANSE NA RYNKU PRACY

Najwyższe stanowiska wciąż najczęściej obejmowane są przez mężczyzn

Międzynarodowe badania równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy pokazują, że sytuacja Polek jest stosunkowo dobra na tle innych państw – również tych zachodnioeuropejskich. Jednak jak wynika z raportu Hays Poland – „Kobiety na rynku pracy”, do pełnej równości szans wciąż jest w Polsce daleko. Powodów takiej sytuacji jest wiele – od wciąż obecnego w świadomości wielu pracodawców, tradycyjnego spojrzenia na role społeczne, przez brak pewności siebie kobiet, aż po przeszkody, z jakimi muszą mierzyć się aktywne zawodowo profesjonalistki.

Kobiety na rynku pracy – realia

Jedynie 15% dyrektorów zarządzających i prezesów firm działających w Polsce to kobiety. Obrazuje to dysproporcje kobiet i mężczyzn na najwyższych stanowiskach w firmie. W zarządach brakuje kobiet, mimo że 42% z nich aspiruje do objęcia stanowiska dyrektorskiego lub roli prezesa firmy. Jednocześnie mężczyźni częściej utożsamiają sukces zawodowy z rolą zarządczą. Bowiem aż 59% z nich deklaruje chęć objęcia w przyszłości takiego stanowiska. Te dysproporcje nie wynikają jednak z braku ambicji kobiet. Wyniki badania wykazały, że awansują równie często, co ich współpracownicy – mężczyźni. Można pokusić się o stwierdzenie, że na pewnym etapie kariery, wykwalifikowane specjalistki napotykają na trudne do pokonania przeszkody w dalszym rozwoju zawodowym i tym samym ograniczają swoje ambicje.

Trudności kobiet

Brak chęci do objęcia stanowisk dyrektorskich wynika z wielu czynników. Niezaprzeczalnie jednym z najistotniejszych jest konieczność pogodzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzicielskimi. Aż 65% kobiet i 38% mężczyzn zadeklarowało, że w swojej karierze napotkali na przeszkody w pogodzeniu pracy z wychowywaniem dzieci.

kobiety na rynku pracy - kwalifikacje

Dla kobiet jest to szczególnie trudne zadanie, ponieważ ciąża i opieka nad małym dzieckiem wyklucza je z życia zawodowego na pewien okres. Co więcej, wiele pracujących matek jako problematyczne wskazało również naleganie pracodawcy na szybki powrót z urlopu macierzyńskiego oraz brak możliwości powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Czynnikiem demotywującym jest również fakt, że po powrocie do pracy często okazuje się, że wielu współpracowników, zajmujących wcześniej takie samo stanowisko, zdążyło już awansować.

Narzędzia pomocy

Znaczący wpływ na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy ma zdaniem uczestników badania wprowadzenie rozwiązań pracy elastycznej. Możliwość dostosowania godzin pracy do własnych preferencji, praca zdalna lub w niepełnym wymiarze godzin zdecydowanie ułatwiają pracującym rodzicom pogodzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzicielskimi. Jak pokazały wyniki badania, jest to szczególnie istotne dla kobiet. Jest im o wiele łatwiej planować rozwój zawodowy, gdy w aktualnym miejscu pracy nie mają poczucia, że muszą dokonać wyboru – poświęcić karierę kosztem zobowiązań rodzinnych.

Obecnie, gdy na rynku pracy często bardzo trudno jest pozyskać, a następnie zatrzymać w strukturze utalentowanego pracownika. Firmy powinny dołożyć wszelkich starań, aby odpowiadać na oczekiwania swoich pracowników. Kobietom powinno się oferować możliwości rozwoju w strukturze organizacyjnej. Powinno się wspierać je w zachowaniu równowagi pomiędzy różnymi sferami życia. Można to zrobić wprowadzając programy ułatwiające powroty po długotrwałej nieobecności lub oferując dodatkowe benefity dla osób wychowujących dzieci. Istotna jest również zmiana myślenia osób podejmujących w firmie decyzje o zatrudnieniu i awansach. Fakt posiadania dzieci nie powinien być postrzegany jako czynnik przemawiający na niekorzyść kobiety ubiegającej się o pracę lub dążącej do objęcia stanowiska zarządczego. Niestety wielu pracodawców wciąż powiela stereotypy o mniejszej dyspozycyjności i skuteczności kobiet w biznesie. Tym samym omijając je w planowaniu awansów lub nie uwzględniając w planach rozwojowych firmy.

Drogi rozwoju

Firmy powinny zwielokrotnić swoje działania ukierunkowane na rozwój utalentowanych pracownic, oferując im atrakcyjne warunki pracy i podwyższania kwalifikacji. Dobrym rozwiązaniem jest tworzenie indywidualnych ścieżek kariery, które ułatwiłyby kobietom obejmowanie stanowisk wyższego szczebla. Przy czym warto pamiętać, że różnorodność płci w miejscu pracy to nie tylko utrzymywanie odpowiedniej liczby kobiet w zarządach firm, ale na zapewnieniu realnych możliwości awansu profesjonalistkom zajmującym stanowiska na wszystkich szczeblach w hierarchii firmy. W ten sposób organizacje zwiększą pulę kandydatów na stanowiska menedżerskie i dyrektorskie, poszerzając ją o wysoko wykwalifikowane specjalistki.

kobiety na rynku pracy - różnorodność

Jednak komentarze uczestników badania oraz wypowiedzi ekspertów cytowanych na łamach raportu pokazują, że kobiety częściowo same ponoszą odpowiedzialność za nierówność szans na rynku pracy. Specjalistki i menedżerki często mają o sobie zbyt niskie mniemanie. Charakteryzuje je brak pewności siebie i obawy przed podejmowaniem wyzwań zawodowych. Brakuje im odwagi w podejmowaniu trudnych zawodowych decyzji i z większą trudnością wychodzą poza swoją strefę komfortu. Rezygnują też z ubiegania się o awans lub nową pracę, gdy nie spełniają chociaż jednego z długiej listy kryteriów, nie patrząc obiektywnie na swoje liczne zalety i kwalifikacje.

 Podsumowanie

Narzędzi do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy jest wiele. Można wyróżnić narzędzia od kultury organizacyjnej, poprzez komunikację, aż po organizację pracy i odpowiednie świadczenia dodatkowe. W realizacji ambicji zawodowych najbardziej pomocne są szkolenia oraz możliwości pracy elastycznej. Z pewnością są to rozwiązania, których wprowadzenie może rozważyć większość firm. Sukcesem będzie moment, w którym organizacja zainspiruje swoich pracowników. Zwłaszcza kobiety – do aktywnego planowania kariery i wesprą ich w dążeniu do objęcia wyższych stanowisk.

Mamy nadzieję, że spodobał się Wam wpis odnośnie sytuacji z jaką mierzą się kobiety na rynku pracy. Powinna Was ucieszyć także informacja o cyklu wpisów przygotowanych we współpracy z Hays Poland. Jeśli macie jakieś sugestie, pytania lub coś do dodania zapraszamy do komentowania na naszym blogu oraz na fanpage. Zachęcamy do dyskusji.

Jeśli szukasz pracy, to najlepsze oferty znajdziesz TUTAJ.

You Might Also Like

2 komentarze

 • Reply
  Viola| My British Journey
  26 listopada, 2017 at 12:31 pm

  Zdecydowanie zgadzam się, bardzo często w głowach pracodawców już niemal w momencie rekrutacji pojawia się pytanie- czy ta młoda dama będzie wkrótce na urlopie macierzyńskim? Często w wątpliwość poddaje się elastyczność kobiet względem pracy a powodzeniem jej z obowiązkami domowymi. To wszystko przekłada się iż często dobrze wykształcone kobiety odpadają w przedbiegach przy konkurencji męskich kandydatów

  • Reply
   finansowysilacz
   15 grudnia, 2017 at 8:23 am

   Niestety tak to właśnie wygląda. Jest to bardzo drażliwy temat zarówno dla pracowników jak i pracodawców…

Leave a Reply

Captcha loading...