Prawo i finanse

Podatek Belki

podatek Belki

Każda osoba, która choć trochę interesowała się polityką czy ekonomią lub oszczędzała pieniądze natrafiła na podatek od dochodów kapitałowych zwany potocznie w Polsce podatkiem Belki. Czymże jest ten podatek, skąd taka nazwa i jakie dochody są obejmowane podatkiem Belki?

Historia

Podatek od dochodów kapitałowych w Polsce został wprowadzony w 2002 roku. Jego pomysłodawcą był ówcześnie zasiadający na fotelu ministra finansów Marek Belka. Stąd też potoczna nazwa owego podatku od jego nazwiska, podatkiem Belki. Początkowo, w dwóch pierwszych latach istnienia dotyczył wyłącznie pobieraniu podatku od oszczędności, czyli depozytów i lokat bankowych. Wynosił wtedy 20%. Następnie został obniżony do 19% i objął również dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji w papiery wartościowe. Zadziało się to w 2004 roku. W tej formie istnieje do dzisiaj.

Co jest opodatkowane?

Podatek Belki obejmuje szeroką gamę zysków. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się:

 • odsetki od pożyczek
 • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach oszczędnościowych
 • odsetki od papierów wartościowych
 • dywidendy z akcji
 • oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej
 • podział majątku z likwidowanej spółki
 • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych
 • odpłatne zbycie udziałów w spółkach (niezależnie od zysku bądź straty)
 • odpłatne zbycie prawa poboru
 • przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych
 • odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych

Jak wygląda płatność i jak się liczy podatek Belki

Płatność wygląda różnie dla różnych aktywów. Natomiast najprościej jest w przypadku depozytów bankowych. Tam bank odpowiada za odprowadzenie podatku, czyli, np. po zlikwidowaniu lokaty bank od wypracowanych zysków pobierze 19% i przekaże do urzędu skarbowego, a do nas trafią zyski netto. Tak samo będzie z funduszami inwestycyjnymi.

Zupełnie inaczej sprawa się ma z papierami wartościowymi. Tam samemu należy policzyć należny podatek od zysków. Co ważne można w zeznaniu podatkowym PIT-38 uwzględnić straty poniesione podczas sprzedaży papierów wartościowych, co pomniejszy nam zyski, a de facto podatek do zapłaty.

Przykład

Lokata: 2,5% w skali roku
Długość: 12 miesięcy
Kapitał: 10 000 zł

W tym przykładzie wydawać by się mogło, że zyski to: 10 000 zł * 1,025 = 10 250 zł
Natomiast podatek Belki pomniejszy nam zysk o 19%, czyli od 250 zł bank odprowadzi należny podatek:
250 zł * 19% = 47,5 zł
Także nasze zyski będą mniejsze o 47,5 zł niż faktycznie wypracowane i będą wynosiły 202,5 zł.
I te 202,5 zł to będzie nasz faktyczny zysk netto, z lokaty 2,5% w skali roku na 10 000 zł.
Jak łatwo zauważyć faktyczny zysk nie wyniósł w tym wypadku zakładanych 2,5%, a 2,025%.
Należy o tym pamiętać podczas inwestowania.

Jak minimalizować szkody z tytułu podatku Belki?

Jak się domyślacie są sposoby, by zminimalizować przykre dla nas konsekwencje z tytułu podatku Belki. Przedstawimy najlepsze sposoby:

Rachunek emerytalny IKE lub IKZE

Chyba najlepszy sposób na uniknięcie podatku Belki. Zakładamy konto emerytalne i gromadzimy tam kapitał na emeryturę. Co ważne, żeby podatek Belki nie zadziałał oszczędności musimy zacząć wyciągać po 65 roku życia oraz należy zrobić wpłaty na IKZE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych

Fundusze inwestycyjne

Pomimo, że wymieniliśmy fundusze jako te, które są opodatkowane podatkiem Belki to pozwalają na odroczenie tej płatności do momentu wypłaty zysków. Fundusze stosują mechanizm zwany parasolem. Pozwala on na inwestowanie zarobionych pieniędzy w ramach jednego funduszu w drugi. Podatek zapłacimy na sam koniec, gdy zdecydujemy się wypłacić na własne konto zyski.

Podsumowanie

Podatek od dochodów kapitałowych, zwany potocznie Belką jest podatkiem, który pomniejsza nasze wypracowane zyski. Niestety nie ma zbyt wielu możliwości na uniknięcie owego podatku. Natomiast takie możliwości istnieją, także co wybieracie? Płacić podatek Belki czy z niedogodnościami walczyć?

Polecamy:

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Captcha loading...