Rynek pracy

Raport płacowy Hays 2019 – trendy na rynku pracy

Raport płacowy Hays 2019 - Justyna Chmielewska

Wyzwania, którym firmy będą musiały sprostać w roku 2019, będą związane przede wszystkim z niedoborem odpowiednich kandydatów, wysokimi oczekiwaniami finansowymi i precyzyjnymi wymaganiami potencjalnych i obecnych pracowników. Kwestią problematyczną jest również spadek lojalności i trudniejsze niż kiedykolwiek budowanie zaangażowania w organizacji. To z kolei wpływa na plany zawodowe. Jak pokazują wnioski płynące z Raportu płacowego Hays 2019, pracownicy zachęceni dobrą sytuacją na rynku pracy rozważają zmianę pracodawcy i odważnie planują kolejny etap kariery.

Większość firm pytana o perspektywę roku 2019, zakłada – podobnie jak w roku ubiegłym – dużą aktywność w obszarach związanych z zasobami ludzkimi. 87% firm planuje wykorzystać dobrą sytuację gospodarczą i zwiększyć zatrudnienie. Plany rozwoju są ambitne, choć liczba planowanych rekrutacji jest mniejsza niż w roku ubiegłym. W związku z niewystarczającą dostępnością wyspecjalizowanych kandydatów, firmy coraz silniej rywalizują o pracowników. Sprostanie wysokim i sprecyzowanym oczekiwaniom kandydatów oznacza konieczność zaproponowania nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia, ale również interesującej ścieżki kariery oraz pakietu odpowiednich świadczeń pozapłacowych.

Rosnące wynagrodzenia

Aż 75% firm deklaruje plany podwyżkowe. Najczęściej pracodawcy skłaniają się ku podwyżkom na poziomie 2,5%-5%. Głównym powodem podwyżek jest fakt, iż wzrost wynagrodzeń w wielu branżach i obszarach specjalizacyjnych pozostaje elementem kluczowym do zatrzymania w firmie wykwalifikowanych pracowników, których kompetencje i doświadczenie są niezbędne dla dalszego rozwoju biznesu. Najczęściej rośnie wynagrodzenie maksymalne – górna granica widełek płacowych.

Znaczenie dla wysokości wynagrodzenia ma struktura organizacji – zarówno ta obecna, jak i istniejąca kilka lat wcześniej oraz jej ewaluacja. Warto też pamiętać, że nowozatrudnione osoby otrzymują ofertę z adekwatnym do bieżącej sytuacji rynkowej poziomem wynagrodzenia. Istotny jest również kapitał firmy oraz szeroko pojęta polityka wewnętrzna. Nie bez znaczenia pozostają także kompetencje kandydatów – zdarza się,  że na stanowiskach specjalistycznych wymagane są unikalne kompetencje, co wpływa na poziom oferowanego wynagrodzenia.

Z drugiej strony pracodawcy nie chcą konkurować wyłącznie wysokością zarobków i większy nacisk kładą na pozapłacowe elementy oferty, możliwości rozwoju pracowników oraz elastyczność w pracy, cenioną przez przedstawicieli wszystkich pokoleń. Na znaczeniu w dalszym ciągu zyskuje również atmosfera pracy, kultura organizacyjna i wartości promowane przez firmę, które odgrywają istotną rolę w decyzjach zawodowych młodszych pokoleń pracowników.

Ambitne plany firm

Zaskakującym wynikiem badania jest zwiększanie wysiłków pracodawców w celu zatrzymania obecnych pracowników. Jednym z rozwiązań jest składanie kontroferty gwarantującej wzrost wynagrodzenia, dodatkowe benefity, awans lub zmianę stanowiska pracownikom rozważającym zmianę pracy. Rośnie odsetek firm, które decydują się na przedstawienie oferty przynajmniej niektórym pracownikom w takiej sytuacji. Pracodawcy podkreślają, że odejście doświadczonych pracowników z zaawansowaną wiedzą jest dla nich problematyczne, tym bardziej, że na obecnym rynku pracy często trudno jest szybko znaleźć odpowiednie zastępstwo.

Działania pracodawców nie zawsze przynoszą zamierzone efekty. Tylko co piąty pracownik deklaruje, iż nie rozważa zmiany pracy. Co czwarty pracownik dopuszcza możliwość zmiany pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a 17% w perspektywie kolejnego półrocza. Najważniejszym powodem dla rozważania zmiany pracodawcy jest niezadowolenie z poziomu wynagrodzenia oraz brak adekwatnych możliwości rozwoju. Istotne w podejmowaniu decyzji o zmianie są również takie czynniki, jak lokalizacja firmy, charakter pracy wykonywanej na obecnie zajmowanym stanowisku oraz trudności w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Poszukiwani eksperci

Jakich specjalistów będą poszukiwać pracodawcy? Podobnie jak w roku ubiegłym na najwięcej ofert będą mogli liczyć specjaliści w obszarach IT, sprzedaży, szeroko pojętej produkcji oraz inżynierii, a także finansów i księgowości.

Kompetencje, których firmy potrzebują najbardziej, są tożsame z tymi, które na obecnym rynku są najtrudniejsze do pozyskania. Poszukiwane są przede wszystkim umiejętności techniczne, kluczowe w rozwijających się branżach. Z perspektywy firm najtrudniejsze do pozyskania są kompetencje techniczne, menedżerskie, cyfrowe oraz sprzedażowe. Pracodawcy podkreślają też rosnące zapotrzebowanie na kompetencje miękkie – niezależnie od specjalizacji, wśród których wymieniają chęć do pracy, umiejętność współpracy, komunikatywność, kreatywność. Poszukiwane są też kompetencje merytoryczne – umiejętność analizy i wyciągania wniosków oraz zagadnień prawnych i specjalistycznych.

Firmy będą stawiać głównie na zatrudnienie pracowników etatowych, ale nie zamykają się na rozwiązania pracy tymczasowej i kontraktowej. Pracodawcy doceniają takie formy zatrudnienia, ponieważ pozwalają im przede wszystkim skutecznie odpowiadać na zwiększony popyt na produkty lub usługi (np. w okresie świątecznym). Zatrudnienie tymczasowe sprawdza się także jako zastępstwo dla pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach oraz przy trudnościach w rekrutacji do pracy stałej. Taka forma zatrudnienia coraz częściej cieszy się również zainteresowaniem pracowników, którzy coraz częściej nie patrzą na pracę tymczasową jako mniej atrakcyjną alternatywęzatrudnienia stałego.

Sytuacja na rynku pracy jest coraz bardziej skomplikowana. Pracodawcy w dalszym ciągu muszą zwiększać szansę na pozyskanie nowych i zatrzymanie w strukturach obecnych pracowników. Jednak konkurowanie o pracowników wysokością wynagrodzenia przestaje zdawać egzamin, więc strategie zatrudnienia w rosnącym stopniu zwracają się w stronę atrakcyjnej kultury organizacyjnej, pakietu benefitów dopasowanych do oczekiwań pracowników oraz możliwości rozwoju – zawodowego i osobistego.

Zapraszamy również do zapoznania się z zeszłorocznym raportem.

O tym jak negocjować podwyżkę dowiesz się z naszego artykułu.

Jeśli szukasz pracy, to najlepsze oferty znajdziesz TUTAJ.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Captcha loading...