Rynek pracy

Jak poradzić sobie ze stresem w pracy?

 Każda praca – nawet bardzo lubiana – w sposób naturalny wiąże się z pewną dawką stresu. Presja czasu, odpowiedzialność, nowe i skomplikowane zadania wielokrotnie wprowadzają nas w stan napięcia i podenerwowania. Rzadko jednak mówi się o pozytywnym obliczu stresu, podczas kiedy rozsądna dawka napięcia energetyzuje nas psychologicznie i fizycznie, a także motywuje do przyswajania nowych kompetencji. Co więcej, gdy trudne zadanie zostanie zrealizowane, odczuwamy satysfakcję i zadowolenie.

Można postawić tezę, że niewielka dawka stresu stanowi istotny element sprawnej i produktywnej pracy. Stan destrukcyjnego stresu, z którym tylko niektóre osoby potrafią sobie poradzić, pojawia się natomiast kiedy wyzwanie przekracza nasze aktualne możliwości i istnieje ryzyko, że nie uda nam się sprostać wymaganiom. Co więcej, jeśli takie sytuacje pojawiają się w pracy na porządku dziennym, to ryzyko odczuwania przewlekłego stanu napięcia rośnie.

DESTRUKCYJNE OBLICZE STRESU

Długie godziny spędzone w pracy, napięte terminy i rosnące wymagania otoczenia zawodowego mogą sprawić, że codziennością staje się poczucie wyczerpania, braku energii i zrezygnowania. Kiedy stres zaczyna dominować w życiu zawodowym i tracimy zdolność radzenia sobie z zadaniami – nawet nieskomplikowanymi. Zaczyna działać destrukcyjnie również na życie prywatne pracownika. Jego skutki nie ograniczają się do konsekwencji dla samopoczucia, ale także dla zdrowia fizycznego. Spada odporność pracowników, zwiększają się różnego rodzaju dolegliwości i bóle.

Jak wskazują liczne opracowania i obserwacje ekspertów w dziedzinie psychologii, typowymi źródłami stresu w miejscu pracy są m. in. strach przed zwolnieniem, nadgodziny połączone z nadmiarem obowiązków, presja przełożonych i czasu, konieczność sprostania oczekiwaniom. Przyczyną napięcia są również niejasne lub niewystarczająco sprecyzowane oczekiwania pracodawcy. Jest to także sytuacja, w której wymagania otoczenia zawodowego stoją w konflikcie z opiniami, przekonaniami lub wartościami wyznawanymi przez pracownika.

JAK ZMNIEJSZYĆ STRES?

Jest wiele sposób na radzenie sobie ze stresem w środowisku pracy. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest rozwinięcie kompetencji w zakresie planowania swojej pracy. Efektywne zarządzanie powierzonymi zadaniami zmniejsza ryzyko, że w wyniku złego planowania projekt trzeba będzie skończyć pod ogromną presją, zostając w pracy po godzinach. Tym sposobem również przynajmniej częściowo przygotowujemy się na sytuację, gdy na liście rzeczy do zrobienia pojawią się kolejne, nieoczekiwane zadania, a my będziemy w tyle z wykonaniem bieżących zobowiązań.

Niezwykle ważne jest także ustalenie priorytetu poszczególnych zadań. Zadania najpilniejsze i najtrudniejsze najlepiej wykonywać na początku dnia pracy. Warto również dzielić większe projekty na małe etapy, co nie tylko ułatwia przystąpienie do pracy, ale także daje poczucie zbliżania się do celu. Należy także zrozumieć, że niektórym zadaniom nie można sprostać bez pomocy innych. W zmniejszaniu stresu doświadczanego w pracy kluczowa jest ponadto koncentracja na tych jej aspektach, które w naszym odczuciu są przyjemne – nawet jeśli jest to rozmowa z kolegami przy kawie. Istotnym jest, aby nie próbować kontrolować aspektów, na które nie mamy wpływu.

Jak walczyć ze stresem?

Jeśli jednak zmiana podejścia i lepsze planowanie pracy nie rozwiązują problemu stresu, warto zastanowić się nad zakomunikowaniem problemu pracodawcy. Możliwe, że przełożony nie jest świadomy, z jakimi czynnikami stresogennymi zmagają się członkowie jego zespołu lub nie ma wiedzy o nieefektywnym podziale zadań. Zdrowi i szczęśliwi pracownicy są bardziej produktywni, więc każdej firmie powinno zależeć na redukcji stresu w miejscu pracy. W walce ze stresem kluczową rolę odgrywa również odpoczynek oraz zdrowy styl życia. Bez regularnego urlopu, zbilansowanej diety, wysiłku fizycznego i rozsądnej dawki snu, próby redukcji stresu mogą spełznąć na niczym.

Niezwykle istotne jest również, aby nie radzić sobie z problemem w pojedynkę. Bliscy powinni wiedzieć, że w pracy zmagamy się ze stresem. Ich wsparcie może być wysoce skutecznym sposobem na odzyskanie poczucia spokoju. Warto również wspomnieć o roli, jaką odgrywa czas wolny. Relaks i rozrywka powinny na stałe wpisywać się w rozkład każdego tygodnia, ponieważ pozwalają nabrać dystansu do problemów w pracy. Wtedy też nie powinno się sprawdzać służbowych wiadomości ani angażować się w jakiekolwiek działania o charakterze zawodowym.

ROLA PRACODAWCÓW W WALCE ZE STRESEM

Narażanie pracowników na stres związany z pracą może skutkować niższą produktywnością, większą absencją chorobową i rotacją pracowników. Pracodawcy i kadra zarządzająca powinni więc podejmować działania ukierunkowane na ograniczenie stresu w miejscu pracy. W myśl powiedzenia, że ryba psuje się od głowy, warto zmienić nawyki menedżerów. Jeśli przełożony potrafi zachować spokój w stresujących sytuacjach i potrafi tak zaplanować pracę, aby wyeliminować konieczność zostawania po godzinach, to pracownikom łatwiej będzie podążać za jego przykładem.

Kolejnym krokiem może być organizowanie spotkań zespołowych w celu poprawy komunikacji oraz rozwiązania sytuacji konfliktowych. Uważne słuchanie potrzeb zespołu sprawi, że każdy pracownik poczuje się zauważony i zrozumiany. Dobrym pomysłem jest także umożliwienie pracownikom uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, które mają bezpośredni wpływ na ich pracę.

Najważniejszym krokiem w redukcji stresu pozostaje jednak praktyka nienarzucania pracownikom nierealnych terminów oraz precyzyjnego komunikowania oczekiwań. Jest to podstawa w budowaniu przyjaznego środowiska, w którym każdy wie za co jest odpowiedzialny, a sytuacje stresowe i konfliktowe występują sporadycznie. Komfort psychiczny pracowników z pewnością zwiększy interakcje społeczne, co z kolei przełoży się na satysfakcję, zaangażowanie i lojalność. A na tym skorzystają obie strony – pracownicy i pracodawcy.

Podobał się Wam, artykuł dotyczący stresu w pracy? Podzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami. Macie jakieś sprawdzone metody walki ze stresem?

Zapraszamy do zapoznania się również z:

Jeśli szukasz pracy, to najlepsze oferty znajdziesz TUTAJ.

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Karol B24
    30 października, 2018 at 9:31 am

    Ciężko byłoby całkowicie wyeliminować stres, tym bardziej że dużo zależy tu od charakteru osoby. Ale prawda jest taka, że może się on pojawić zarówno jeśli pracujemy na etacie, jak również wtedy, kiedy prowadzimy swoją działalność.

Leave a Reply

Captcha loading...