Majątek wspólny a majątek własny małżonków

1. Powstanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami W poprzednim artykule poruszony został temat podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku rozwodu. Pora zatem przyjrzeć się bliżej przepisom prawa stanowiącym o majątku wspólnym, jak również majątkach odrębnych małżonków objętych wspólnością ustawową. W praktyce czytaj więcej…