Rynek pracy

Trendy na rynku pracy

Trendy na rynku - Anna Janik

Większość firm zakłada na nadchodzące miesiące dużą aktywność w obszarach związanych z zasobami ludzkimi. Pracodawcy chcą wykorzystać dobrą sytuację gospodarczą i zwiększyć zatrudnienie. Obok ambitnych planów, rosną również wyzwania – szczególnie w rekrutacji. Główną przyczyną jest niedobór odpowiednich kandydatów oraz ich wysokie oczekiwania finansowe. Zarówno firmy, jak i pracownicy powinni obserwować trendy na rynku, aby w odpowiedni sposób dopasowywać się do aktualnej sytuacji.

Pracownicy pozytywnie oceniają perspektywę swojej kariery zawodowej i z optymizmem patrzą w przyszłość. Coraz odważniej deklarują posiadanie wszystkich kompetencji niezbędnych na zajmowanym obecnie stanowisku oraz doceniają szanse na rozwój. Możliwości zdobywania doświadczeń nie są jednak argumentem przekładającym się na ich chęć pozostania w firmie. Wiele osób rozważa zmianę pracy, podając niezadowolenie z wynagrodzenia jako najważniejszy powód.

BRAK KANDYDATÓW

W niektórych obszarach brakuje kandydatów. W innych – oferta dla pracowników już teraz jest tak dobra, że pracodawcy muszą prześcigać się w pomysłach. Wyzwanie jest tym większe, że nie wszystkie firmy posiadają zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji celów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej. Tymczasem kompetencje, których potrzebują najbardziej, są tożsame z tymi, które na obecnym rynku są najtrudniejsze do pozyskania.

Konkurencja o najlepszych pracowników – zwłaszcza w branży IT oraz na stanowiskach wąskich specjalizacji – jest bardzo duża. Pracodawcy niezmiennie dużą wagę przywiązują do takich kwestii jak posiadane doświadczenie zawodowe oraz dotychczas wykonywane obowiązki. Jednak na znaczeniu zyskują kompetencje miękkie, wśród których wymieniają chęć do pracy, umiejętność współpracy, komunikatywność, kreatywność. W związku z trudnościami rekrutacyjnymi, pracodawcy coraz częściej otwierają się na kandydatów, którzy nie spełniają wszystkich warunków merytorycznych, lecz posiadają określone kompetencje i potencjał do rozwoju.

Oprócz wyzwań związanych z pozyskiwaniem talentów na konkurencyjnym i wymagającym rynku pracy, firmy zwiększają swoje wysiłki w celu zatrzymania obecnych – zwłaszcza najlepszych – pracowników. Jednym z rozwiązań, po które sięgają, jest składanie kontroferty pracownikom rozważającym zmianę pracy. Dla pracowników otrzymujących kontrofertę ważne są jej warunki oraz to, czy odpowiada na inne aspekty, które oprócz wynagrodzenia decydują o chęci zmiany miejsca pracy. W momencie rozważania zmiany kluczowe są możliwości rozwoju kariery, zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz realizacja ciekawych zadań.

OKREŚLONE WYMAGANIA

Rynek kandydata sprawia, że profesjonaliści mają sprecyzowane oczekiwania wobec potencjalnego pracodawcy. Poszukują miejsca zatrudnienia, które umożliwi im zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz zaoferuje satysfakcjonujące możliwości rozwoju. Bardzo często odrzucają oferty pracy na stanowiskach z rutynowym zakresem obowiązków. Cenią pracodawców oferujących elastyczne godziny pracy bądź możliwość pracy zdalnej.

W wielu przypadkach benefity pozapłacowe stają się równie ważne co wynagrodzenie i są tematem poruszanym już na pierwszym etapie rekrutacji. Standardowo w skład pakietu benefitów wchodzi prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie oraz imprezy czy wyjazdy integracyjne. Pracodawcy dofinansowują również aktywności poza godzinami pracy, ale coraz częściej przywiązują wagę do samopoczucia pracowników w biurze. Stąd też na znaczeniu zyskują nowoczesne przestrzenie biurowe, dostawy świeżych owoców i soków czy pokoje do relaksu.

Niestety atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet benefitów często nie są w stanie zatrzymać rotacji pracowników. Spadek lojalności pracowników jest coraz bardziej widoczny – stabilizacja w miejscu pracy nie ma takiego znaczenia, jak kilka lat temu. Aby móc sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku pracy organizacje muszą zwiększać zakres swoich działań rekrutacyjnych oraz angażować się w projekty employer brandingowe. Z kolei pracownicy powinni znaleźć złoty środek między swoimi oczekiwaniami i możliwościami, ponieważ decyzje podejmowane dzisiaj będą miały znaczenie w kolejnych krokach w karierze zawodowej – stawianych już w innej sytuacji rynkowej, bo ta dynamicznie się zmienia.

Jeśli szukasz pracy, to najlepsze oferty znajdziesz TUTAJ.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Captcha loading...