Rynek pracy

Umiejętność pracy w zespole

umiejętność pracy w zespole

Dobra współpraca – pomiędzy pracownikami, działami i linami biznesowymi firmy – w rosnącym stopniu określa efektywność organizacji, pomaga osiągać założone cele oraz realizować przyjętą strategię rozwoju. Istotna staje się również współpraca w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych, które bardzo często mają za zadanie opracowanie lub wdrożenie procesów biznesowych o kluczowym znaczeniu dla firmy. Nie powinno zatem zaskakiwać, że pracodawcy starają się rozwijać u zatrudnionych umiejętność pracy w zespole.

Udana współpraca w grupie stanowi fundament sukcesu firm – zwiększa przepływ informacji pomiędzy pracownikami i zespołami, a także wspiera budowanie przyjaznej atmosfery pracy. Jest to istotna i cenna umiejętność zwłaszcza z uwagi na fakt, że siła tkwi w grupie, a powodzenie wielu projektów jest uzależnione od wysiłku różnych ekspertów. Jeden pracownik – bez względu na jego rozwinięte kompetencje, zaawansowaną wiedzę i ogromne zaangażowanie – rzadko kiedy jest w stanie samodzielnie zrealizować skomplikowany projekt, np. wprowadzić nowy produkt na rynek. W tym przypadku do sukcesu niezbędna jest współpraca z innymi.

Kompetencja poszukiwana przez pracodawców

Firmy wyraźnie dostrzegają zależność pomiędzy dobrymi wynikami biznesowymi i udaną pracą zespołową. W rezultacie, w prowadzonych procesach rekrutacyjnych silniej niż dotychczas koncentrują się na poszukiwaniu wśród kandydatów umiejętności współpracy. Jest to trend dostrzegalny w niemal każdej branży – takie oczekiwanie pojawia się w ogłoszeniach o pracę na stanowiskach sprzedażowych, finansowych czy też w obszarze IT i inżynierii. Efektywna współpraca pozwala bowiem osiągnąć lepsze efekty oraz usprawnić działanie całej firmy. W pracy zespołowej najważniejsza jest umiejętność efektywnej komunikacji – jasnego i otwartego przekazywania kluczowych informacji, uważnego słuchania oraz brania pod uwagę sugestii i pomysłów współpracowników. Jednocześnie umiejętność współpracy to również zdolność wyrażania swoich opinii w zrozumiały sposób, a także wywierania wpływu w sposób merytoryczny i akceptowalny dla grupy.

Korzyści pracy w zespole

Praca w grupie zazwyczaj wymaga komunikacji pomiędzy członkami różnych zespołów w strukturach poziomych i pionowych. Pozwala to, aby pracownicy z różnych szczebli mogli się wzajemnie poznać i nawiązać wartościowe relacje. Dzięki temu są bardziej świadomi sposobu, w jaki ich działania wpływają na pracę innych działów i przekładają się na sukces firmy. Ta wiedza oraz poczucie pracy na wspólny sukces sprawiają, że pracownicy również sumienniej podchodzą do wykonywania swoich obowiązków.

Wszystkie te elementy pozytywnie wpływają na funkcjonowanie firmy, gdyż ułatwienie procesu komunikacji jest równoznaczne z efektywniejszym działaniem organizacji. Umiejętność pracy w grupie pomaga unikać niepotrzebnych nieporozumień, budować zaufanie i tworzyć korzystną atmosferę pracy. W rezultacie pracownicy lepiej oceniają swoje miejsce pracy i z większym entuzjazmem podchodzą do realizacji zadań.

Wszyscy pracodawcy powinni dbać o rozwój umiejętności pracy w grupie wśród zatrudnionych, ponieważ jest to korzystne dla obu stron. Oczywiście nie każdy posiada naturalną zdolność do współpracy, jednak jest to kompetencja, którą można nabyć. Co więcej, jest to uniwersalna umiejętność, przydatna w każdej branży i na każdym stanowisku.

Umiejętność pracy zespołowej w rekrutacji

Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na umiejętność pracy zespołowej w prowadzonych procesach rekrutacyjnych. Interesują ich informacje o tym, jak wyglądała codzienna praca kandydata na poprzednich stanowiskach oraz czy wymagała regularnej współpracy z innymi pracownikami, zespołami lub podmiotami zewnętrznymi. Dlaczego? Ponieważ pomaga to określić prawdopodobieństwo posiadania tej kompetencji przez daną osobę. Jednym z często wykorzystywanych narzędzi jest także sesja Assessment Centre, która ma za zadanie ułatwić ocenę kompetencji miękkich najlepszych kandydatów. Profesjonalny asesor jest w stanie sprawdzić, jak dana osoba zachowuje się podczas pracy w zespole, czy jest otwarta na pomysły innych oraz przy wykonaniu których zadań czuje się najlepiej.

W obliczu obecnych wyzwań biznesowych, pracodawcy podejmują coraz więcej aktywności ukierunkowanych na rozwój umiejętności pracy zespołowej wśród swoich kadr. Jako przykład może posłużyć wyznaczanie celów zespołowych, zachęcanie do zaangażowania w pracę projektową z liderem na czele. Jednak pielęgnowanie umiejętności pracy zespołowej to także odpowiednio zaprojektowana powierzchnia biurowa, która sprzyja bezpośrednim kontaktom, warsztaty dla pracowników oraz możliwość uczestnictwa w interdyscyplinarnych projektach. Żadna teoria nie zastąpi bowiem praktyki i doświadczenia.

Zapraszamy również do zapoznania się z:

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Captcha loading...