Edukacja

Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi i komu przysługuje

zasiłek pogrzebowy - cmentarz

Życie składa się nie tylko z dobrych momentów. Niestety tak to już jest, że prędzej, czy później nadchodzi kres, także kres życia. W tych niewątpliwie trudnych dla rodziny momentach dochodzi konieczność zorganizowania ceremonii pogrzebu. Skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Z pomocą przychodzi Państwo. Dziś na tapetę bierzemy zasiłek pogrzebowy. Czym jest zasiłek pogrzebowy, komu przysługuje i ile wynosi? Odpowiemy na te inne pytania, tak aby to zagadnienie nie miało już więcej tajemnic.

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie społeczne, które jest wypłacane przez instytucję państwową. Wypłacany jest w sytuacji śmierci bliskiego osobom ubezpieczonym na pokrycie kosztów pogrzebu. Oczywiście trzeba tutaj nadmienić, że zasiłek pogrzebowy może nie wystarczyć do pokrycia całości kosztów.

Kto wypłaca zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek jest wypłacany przez dwie instytucje. Większa część osób otrzymuje zasiłek pogrzebowy od Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a rolnicy z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tak więc zasiłki wypłaca ZUS i KRUS.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek ten mogą otrzymać osoby (albo osoba), które pokryły koszty organizacji pogrzebu. Co ciekawe, zasiłek pogrzebowy nie przysługuje tylko rodzinie, ale wszystkim, którzy pokryli koszty ceremonii i są w stanie to udokumentować.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Przechodzimy do naszego ulubionego zagadnienia, a mianowicie do pieniędzy. Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. W zasadzie, gdyby chcieć być precyzyjnym to wynosi on do kwoty 4000 zł. W praktyce oznacza to, że jeśli rodzina zmarłego przedstawi faktury na kwotę mniejszą niż 4000 zł to tylko w takiej kwocie zostanie wypłacony zasiłek. Limit ten w 2019 roku jest dokładnie taki sam jak w roku ubiegłym. Świadczenia z ZUS i KRUS nie różnią się wysokością. O zasiłek ubiegać się może więcej niż jedna osoba. Warunki są dwa. Trzeba przedstawić faktury i wnioskowana kwota nie może przekroczyć 4000 zł.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy „przysługuje” jedynie osobie ubezpieczonej. Musi podlegać ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu albo pobierać już emeryturę lub rentę. Oznacza to, że zasiłek nie przysługuje długotrwale bezrobotnym. Zasiłek będzie przysługiwał także osobom, które nie są ubezpieczone, ale zmarły pobierając zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłkowi podlegać będzie również osoba, która w momencie śmierci nie otrzymywała emerytury albo renty, ale spełniła warunki do jej otrzymania. Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek wraz z dokumentami (o których napiszemy poniżej). Można to zrobić osobiście w siedzibie ZUS/KRUS, listownie lub przez Internet za pomocą profilu zaufanego. Co ważne, należy to zrobić w czasie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby ubezpieczonej. W szczególnych przypadkach może to być 12 miesięcy od daty pogrzebu. Takim szczególnym przypadkiem może być zaginięcie ciała, problem z identyfikacją zmarłego itd.

 Zasiłek pogrzebowy – wymagane dokumenty

Aby móc otrzymać zasiłek pogrzebowy trzeba złożyć odpowiednie dokumenty w ZUS lub KRUS. Nie są to skomplikowane sprawy, a poniżej przedstawiamy listę dokumentów. Warto rzetelnie podejść do tematu dokumentacji, aby nie ryzykować, że wniosek zostanie odrzucony.

 • wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • faktury lub rachunki dokumentujące faktycznie poniesione koszty związane z pogrzebem
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym
 • zaświadczenie płatnika składek stwierdzające, że podlegał on ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

Ile się czeka na zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek powinien być wypłacony w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia stosownych dokumentów.

Zasiłek pogrzebowy – druk

W zależności od tego czy zasiłek będzie wypłacany przez ZUS, czy KRUS wypełnić trzeba inne dokumenty. W przypadku ZUS-u będzie to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12.

Aby otrzymać zasiłek z KRUS-u wypełnić trzeba wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego KRUS SR-26.

Oba wnioski można znaleźć bez trudu na stronach internetowych ZUS oraz KRUS.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta po lekturze tekstu przyda Wam się jak najpóźniej. Niestety jednak mamy świadomość, że ten smutny dzień dotknie każdego z nas.

W ramiach podsumowania przedstawimy najważniejsze kwestie dotyczące zasiłku pogrzebowego.

 • Zasiłek jest wypłacany przez ZUS lub KRUS
 • Kwota zasiłku pogrzebowego to 4 000 zł
 • Wypłacany osobom, które pokryły koszty pogrzebu
 • Wypłacany w ciągu 30 dni roboczych

Nawet w takich smutnych chwilach widać, że pieniądze są nieodłączną częścią naszego życia. Chcielibyście zarabiać więcej? O tym jak negocjować podwyżkę dowiesz się z naszego artykułu.

Aby zarabiać więcej można także przejść z umowy o pracę na B2B – o tym, ile możesz zyskać dowiesz z innego naszego artykułu.

Ile pieniędzy potrzeba do godnego życia u nas w Polsce? O tym przekonasz się czytając artykuł – Ile kosztuje życie w Polsce?

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Captcha loading...