Rynek pracy

Co to jest mobbing?

co to jest mobbing

Większość naszych dotychczasowych tekstów dotyczyła oszczędzania, inwestowania pieniędzy, gospodarki, rynku pracy, prawa czy teorii ekonomii. Dziś omówimy zagadnienie będące na styku prawa, rynku pracy oraz psychologii. Zastanowimy się co to jest mobbing? Jakie może przyjmować formy, do czego prowadzi oraz jak go udowodnić. Mamy świadomość, że jest to bardzo delikatny temat, który w praktyce nie jest taki prosty jak w teorii. Zapraszamy do lektury.

Co to jest mobbing? – wprowadzenie

O mobbingu zaczęło się szerzej mówić stosunkowo od niedawna. Wcześniej był on tematem tabu. Z pewnością do zmiany tej sytuacji przyczyniły się duże zmiany na rynku pracy. Już pracodawcy nie dyktują warunków, już nie zastraszają swoich pracowników wiedząc, że Ci w obawie przed utratą pracy będą w stanie zrobić prawie wszystko. Obecnie pracownicy mają znacznie lepszą pozycję negocjacyjną i mogą zmieniać pracodawcę. Pracodawcy z kolei mają świadomość takiego stanu rzeczy i walczą z mobbingiem, aby nie zepsuć swojej reputacji na rynku, przez co mogliby mieć jeszcze większe problemy z pozyskaniem pracowników. No dobrze, ale co to jest mobbing?

Co to jest mobbing?

Zgodnie z definicją mobbing to zachowanie stosowane w miejscu pracy przez przełożonego lub współpracownika w stosunku do innego pracownika. Tym zachowaniem jest prześladowanie, stosowanie przemocy psychicznej, a także nękanie i zastraszanie.

Kiedy mówimy o mobbingu?

Abyśmy mogli mówić o mobbingu to w stosunku do jego ofiary muszą zaistnieć jednocześnie następujące przesłanki:

 • działania są skierowane przeciwko pracownikowi,
 • działania są długotrwałe/uporczywe,
 • mamy do czynienia z zastraszaniem/nękaniem,
 • osoba mobbingująca chce poniżyć lub ośmieszyć pracownika.

Skutkiem powyższych działań pracownik ma zaniżoną samoocenę i czuje się niepotrzebny.

Co ma na celu mobbing?

Najczęstszym celem mobbingu jest ośmieszenie pracownika skutkujące obniżeniem jego samooceny i odizolowaniem od współpracowników. Niestety często zdarza się, że osoba mobbingowana jest bardzo dobrym pracownikiem, a jej przełożony w ten sposób „usuwa” niewygodną konkurencję.

Kierunki mobbingu

Mobbing może zachodzić w relacjach zawodowych w 2 kierunkach:

 1. Ukośny mobbing– dotyczy relacji przełożony-podwładny.
 2. Mobbing prosty – dotyczy relacji pomiędzy współpracownikami na jednakowych stanowiskach.

W jaki sposób można stosować mobbing?

Mobbing może być stosowany w różnoraki sposób. Może być działaniem bezpośrednim, ale także niebezpośrednim. Ofiara mobbingu może nie mieć bezpośredniego kontaktu z oprawcą, a jedynie odczuwać skutki jego działania. Najczęściej spotykane formy mobbingu to:

 • Mobbing przez upokarzanie – jest to bezpodstawna krytyka, wyśmiewanie, niewłaściwe żarty czy publiczne krytykowanie wyglądu ofiary.
 • oraz
 • Mobbing przez zastraszanie – jest to straszenie zwolnieniem z pracy, nakaz nadgodzin, groźby ustne, przemoc fizyczna czy używanie wulgaryzmów wobec pracownika.

Mobbing a prawo

Nie będziemy przytaczać ponownie definicji mobbingu, która jest opisana w art. 943 § 2. Kodeksu pracy.
Natomiast zgodnie z prawem każdy pracodawca zobowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi. Faktycznie tak się dzieje. Pracodawcy nie mają interesu w zastraszaniu swoich pracowników w przypadku rynku pracy pracownika. Dodatkowo w przypadku udowodnienia mobbingu pracodawca jest zobligowany do wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego dla swojego pracownika za utratę zdrowia. Jeśli mobbing był przyczyną rozwiązania pracy to pracownik może także dostać odszkodowanie z tego tytułu. Niestety dopiero od niedawna sądy surowo traktują mobberów. W 2018 pracownik jednego z ministerstw otrzymał ponad 100000 zł odszkodowania. Trzeba jednak przyznać, że udowodnienie mobbingu jest bardzo trudne. Wymaga wielu świadków i dowodów.

Co to jest mobbing? – podsumowanie

Mobbing to bardzo nieprzyjemna sprawa. Aspekt ten dotyka najczęściej osób, które borykają się z jakimiś problemami i ktoś stara się te problemy wykorzystać. Niestety najczęściej tym kimś jest przełożony i pracownik w obawie przed utratą pracy nie jest w stanie z nim nic zrobić. Mamy nadzieję, że nasz artykuł uświadomił Wam, co to jest mobbing. Jak walczyć z mobbingiem oraz jak prawo podchodzi do tego zagadnienia. Spotkaliście się z mobbingiem? Dotknął Was bezpośrednio a może Waszych znajomych? Pomóc osobie mobbingowanej? Zapraszamy do dyskusji.

Jeśli interesują Was różne aspekty życia ekonomicznego to zapraszamy do lektury innych naszych artykułów:

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Captcha loading...